Kadra

Dyrektor przedszkola : mgr Krystyna Turoń

z-ca dyrektora : mgr Lucyna Kruczek

 

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli –wychowawców posiadających wysokie kwalifikacje i stale  podnoszący swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach, warsztatach metodycznych i studiach podyplomowych.  Organizują wychowanie i nauczanie uwzględniając indywidualne możliwości dzieci.

 

Misie: Barbara Rogalska, Małgorzata Kociołek
Pszczółki: Renata Cebrat, Elżbieta Turoń
Smerfy: Bogusława Dudzicz, Lucyna Kruczek, Krystyna Turoń
Biedronki: Monika Strokol, Marta Kliś, Magdalena Jabcoń
Słoneczka: Izabela Kowalczyk, Joanna Siudak
Sówki: Urszula Ożóg, Izabela Pinta, Anna Urdzoń
 

Wszyscy pracownicy przedszkola nieustannie wspierają nauczycieli w zapewnieniu profesjonalnej opieki na dziećmi i starają  się stworzyć miłą i ciepłą atmosferę na placówce.