Ogłoszenie

Informujemy, że w trosce o zapewnienie bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu w okresie pandemii od 1 lipca zostaje zmieniona organizacja pracy naszej placówki.
Przedszkole będzie czynne od 1 lipca do 15 sierpnia 2020r dla dzieci obojga rodziców pracujących, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Aby zgłosić dziecko do przedszkola należy zapoznać się z regulaminem, procedurami, a wniosek i oświadczenie wypełnić i odesłać w wyznaczonym terminie do przedszkola.

OŚWIADCZENIE RODZICA ZAŁĄCZNIK NR 3.docx

PROCEDURA ORGANIZ. ZAŁ NR 1.docx

REGULAMIN STACJONARNEJ OPIEKI W LIPCU I SIERPNIU 2020.doc

WNIOSEK ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAŁĄCZNIK NE 2.docx