Ogłoszenie

Informujemy, że od 25 maja 2020r czechowickie przedszkola wznawiają działalność  stacjonarną z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rodzice zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z procedurami oraz wypełnienia i odesłania skanu karty zgłoszenia oraz oświadczenia  na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 21 maja do godz. 14:00. W przypadku braku możliwości elektronicznego pobrania lub wysłania dokumentów można je pobrać i zwrócić w przedszkolu w godz. od 08:00 do 16:00

Dokumenty do pobrania:

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO STACJONARNEJ OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ I KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA.docx

OŚWIADCZENIE RODZICA.doc

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI.docx

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI.doc

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW-1.doc

PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANA NA COVID 19.doc

PROCEDURA KWALIFIKACJI DO STACJONARNEJ OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ-3.doc